עולם הפרי והירק- הרב קוק 41 רמת השרון

מכולת שבת- מבוא קדם 3 הוד השרון

הסל המוזל שפע משה-רחל המשוררת 12 פ"ת

מירב-בורכוב 18 פ"ת

צ'יפ מרקט- ארלוזרוב 38 פ"ת